อัมพวาเฉิดไฉไล ตลาดน้ำอัมพวา ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8

INFINITY RUN สนุกอนันต์ ไม่รู้จบ

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2567
ณ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ปิดรับสมัคร

 • ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 22.7 กิโลเมตร ค่าสมัคร 790 บาท
  ชาย/รุ่น : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปีขึ้นไป
  หญิง/รุ่น : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปีขึ้นไป
 • ประเภทมินิมาราธอน 13  กิโลเมตร ค่าสมัคร 650 บาท
  ชาย/รุ่น : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป
  หญิง/รุ่น : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปีขึ้นไป
 • ประเภท 5.7 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท  ชาย/รุ่น : ไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป หญิง/รุ่น : ไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
 • ประเภท 2.7 กิโลเมตร ค่าสมัคร 450 บาท ไม่แบ่งประเภทและรุ่น, ไม่มีการแข่งขัน
 • ประเภทวิ่ง VIP ค่าสมัคร 1,200 บาท มีการแข่งขัน สามารถเลือกสมัครและแข่งขันได้ทุกประเภท
 • ประเภท วิ่งเก็บระยะ VRRUN ค่าสมัคร 600 บาท
  ไม่แบ่งประเภทและรุ่น ไม่มีการแข่งขัน วิ่งสะสมระยะ 20 กิโลเมตร ส่งข้อมูลเข้าระบบวิ่ง ไม่ได้มาวิ่งในสถานที่จริง

การสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ : www.amphawarun.com
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • รับสมัครออฟไลน์
  กองการศึกษา เทศบาล ต.อัมพวา ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ : 034-751351 ต่อ 151

การรับเสื้อ-BIB

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567  เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 30 บาท  (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • ผู้สมัคร ได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว ผู้ที่เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญรางวัล
 • นักวิ่งที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง ทุกระยะสามารถซื้อเสื้อเพิ่ม ได้ 2 ตัว / ต่อ 1 USER ราคาตัวละ 250 บาท
 • นักวิ่งที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง VIP สามารถซื้อเสื้อเพิ่ม ได้ 3 ตัว / ต่อ 1 USER ราคาตัวละ 250 บาท
 • ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 22.7 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยได้รับเสื้อ Finisher 1 ตัว
 • ประเภทมินิมาราธอน 13 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภท 5.7 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภทวิ่ง VIP
  - ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อ 2 ตัว (คอปก 1 ตัว, เสื้อปกติ 1 ตัว)  เสื้อปกติสามารถเลือกสีได้
  - เหรียญรางวัล (เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น)
  - ต้าวหมีอัมพวา ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
 • ประเภทวิ่งเก็บระยะ VRRUN
  - ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1  ตัว ตามแบบที่ท่านเลือก
  - เหรียญรางวัล

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567
- เวลา 10.00 - 20.00น. - รับเสื้อและBIB
ณ บริเวณวัดพระยาญาติ (วัดปากง่าม) ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567
- เวลา 03.30 น. - วอร์มร่างกาย 
- เวลา 03.45 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 04.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 22.7 กิโลเมตร
- เวลา 04.15 น. - วอร์มร่างกาย
- เวลา 04.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 13 กิโลเมตร
- เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 5.7 กิโลเมตร และ 2.7 กิโลเมตร
- เวลา 06.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 08.00 น. – เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์/แก้ไขข้อมูล
Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)

สอบถามข้อมูลทั่วไป
- LINE Official รื่นเริงรัน: @rrrun2019 (มี @ ข้างหน้าด้วย)  กดได้ที่ Link นี้ https://lin.ee/VOhsC9i

- เบอร์ติดต่อ: 080-5233637  รื่นเริงรัน