อัมพวาเฉิดไฉไล ตลาดน้ำอัมพวา มินิมาราธอน ครั้งที่ 7

ตอน อัมพวาเด็ด เจ็ดสะระตี่

วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2566
ณ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ปิดรับสมัคร

 • ไม่มี Chip Time
 • มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร  (ค่าสมัคร 600 บาท)
  ชาย : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป
  หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี , 16-24 ปี , 25-29 ปี , 30-34 ปี , 35-39 ปี , 40-44 ปี , 45-49 ปี , 50-54 ปี , 55-59 ปี , 60-64 ปี, 65 ปีขึ้นไป
 • 5.7 กิโลเมตร  (ค่าสมัคร 550 บาท)
  ชาย/หญิง รุ่น ไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
 • 2.7 กิโลเมตร  (ค่าสมัคร 500 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
 • VIP  (ค่าสมัคร1,200 บาท) สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ มีการแข่งขัน แบ่งประเภทและรุ่นตามระยะที่เลือก (ยกเว้นเลือก 2 กิโลเมตร)
 • วิ่งเก็บระยะ VRRUN ค่าสมัคร 550 บาท ไม่แบ่งประเภทและรุ่น ไม่มีการแข่งขัน วิ่งสะสมระยะ 20 กิโลเมตร ส่งข้อมูลเข้าระบบวิ่ง ไม่ได้มาวิ่งในสถานที่จริง

การสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ : www.amphawarun.com
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • รับสมัครออฟไลน์
  กองการศึกษา เทศบาลตำบลอัมพวา ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ : 034-751351 ต่อ 151

การรับเสื้อ-BIB

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566  เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน -กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • ผู้สมัคร ได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว ผู้ที่เข้าเส้นได้รับเหรียญรางวัล
 • นักวิ่งที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง ทุกระยะสามารถซื้อเสื้อเพิ่ม ได้ 2 ตัว / ต่อ 1 USER ราคาตัวละ 250 บาท
 • นักวิ่งที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง VIP สามารถซื้อเสื้อเพิ่ม ได้ 3 ตัว / ต่อ 1 USER ราคาตัวละ 250 บาท
 • ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภทมินิมาราธอน 5.7 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภทวิ่ง VIP
  - ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อ 2 ตัว (เลือกได้ทุกแบบ ทุกสี)
  - เหรียญรางวัล (เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น)
  - ต้าวหมีอัมพวา ขนาด 13 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
- เวลา 10.00 - 20.00น. - รับเสื้อและBIB
ณ บริเวณวัดพระยาญาติ (วัดปากง่าม) ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
- เวลา 04.45 น. - วอร์มร่างกาย
- เวลา 05.00 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.15 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 2.7 กิโลเมตร
- เวลา 07.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 08.30 น. – เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

 • การสมัครออนไลน์/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
  Line ID : @samakwing ( มี @ ข้างหน้าด้วย )
 • สอบถามข้อมูลทั่วไป
  Fan Page : https://www.facebook.com/vingamphawa
  Tel : 080-5233637